Consolidarea dialogului dintre Adunarea Populară a Găgăuziei, societatea civilă și cetățenii UAT Găgăuzia

01 iunie 2022
Consolidarea dialogului dintre Adunarea Populară a Găgăuziei, societatea civilă și cetățenii UAT Găgăuzia

Acest proiect a fost conceput ca o continuare a proiectului din 2021 care vizează sporirea participării civice și a bunei guvernări în jurul Alegerilor pentru Adunarea Populară din 2021 în UTA Găgăuzia.

Perioada de implementare: iunie - decembrie 2022

Donator: Misiunea OSCE în Moldova

Obiectivul proiectului: sporirea comunicării și transparenței în procesul decizional în Găgăuzia în urma alegerilor din 2021 pentru Adunarea Populară a UAT Găgăuzia și promovarea bunelor practici de guvernare în rândul deputaților aleși. Acțiunile îndreptate spre acest obiectiv sunt menite să sporească participarea cetățenilor la guvernarea locală a Unității Teritoriale Autonome (UAT) Găgăuzia în primul an de mandat al Adunării Populare din Găgăuzia (PAG). Având în vedere că în două circumscripții trebuie organizate noi alegeri în urma decesului celor doi deputați în ianuarie 2022, proiectul se va concentra și pe reflectarea campaniei electorale în cele două circumscripții.