Provocările de solicitare, obținere și eliberare a certificatului pentru drept de vot în cadrul alegerilor naționale

22 septembrie 2021 Author: Cristina BERLINSCHII, Expertă ADEPT

Prezenta notă de politici analizează corelația dintre prevederile legislației electorale în raport cu aplicabilitatea certificatului pentru drept de vot, provocările procedurii de obținere a certificatului pentru drept de vot, dinamica utilizării și utilitatea certificatului și vine cu recomandări privind îmbunătățirea procedurii de solicitare și obținere a certificatului pentru drept de vot în cadrul alegerilor organizate și desfășurate la nivel național.

În scopul facilitării accesului la procesul electoral, legislația electorală a Republicii Moldova prevede oportunitatea ca persoanele cu drept de vot, care în ziua alegerilor nu se vor afla în
localitatea în care au domiciliu
și/sau reşedinţa valabilă, să solicite un certificat pentru drept de vot de la biroul electoral al secţiei de votare (BESV). Cu acest certificat pentru drept de vot, alegătorul poate vota în orice altă secţie de votare de pe teritoriul ţării.

La prima vedere, intenția eliberării certificatului pentru drept de vot este una bună, care corespunde bunelor practici în materie electorală și asigură din partea autorității electorale
suport și recunoaștere a dreptului fiecărui cetățean de a participa la vot. De cealaltă parte, pentru mulți cetățeni, procedura de obținere a acestui certificat în cadrul ultimelor alegeri prezidențiale a devenit anevoioasă, fiind puși în situația de a parcurge sute de kilometri pentru a-l obține, deoarece acesta poate fi solicitat și ridicat de alegător doar din localitatea unde își are domiciliul și/sau reședința valabilă.

Prezenta notă de politici analizează corelația dintre prevederile legislației electorale în raport cu aplicabilitatea certificatului pentru drept de vot, provocările procedurii de obținere a certificatului pentru drept de vot, dinamica utilizării și utilitatea certificatului și vine cu recomandări privind îmbunătățirea procedurii de solicitare și obținere a certificatului pentru drept de vot în cadrul alegerilor organizate și desfășurate la nivel național