ADEPT lansează astăzi Raportul de monitorizare (nr.1) privind avansarea reformei de descentralizare

28 aprilie 2022
ADEPT lansează astăzi Raportul de monitorizare (nr.1) privind avansarea reformei de descentralizare

Avansarea reformei este monitorizată prin intermediul indicatorilor santinelă – un instrument de analiză al proceselor complexe care sunt dificil de studiat în întregime și necesită o abordare indirectă. Raportul răspunde la trei întrebări santinelă și face referință la datele publice pentru anul 2021, fiind colectate preponderent datele referitoare la indicatorii santinelă financiari. Pentru ceilalți indicatori sunt utilizate datele și informațiile disponibile din ultimii ani, care vor fi actualizate în următoarele rapoarte trimestriale planificate în acest an.

Avansarea reformei este monitorizată prin intermediul indicatorilor santinelă – un instrument de analiză al proceselor complexe care sunt dificil de studiat în întregime și necesită o abordare indirectă.

În vederea monitorizării gradului de avansare a reformei descentralizării au fost identificați o serie de indicatori santinelă care răspund la următoarele întrebări:

  • Întrebare santinelă 1: Dacă resursele disponibile autorităților publice locale suntsuficiente pentru îndeplinirea funcțiilor acordate.
  • Întrebare santinelă 2: Dacă serviciile prestate și activitățile desfășurate de către autoritățile publice locale răspund necesităților cetățenilor.
  • Întrebare santinelă 3: Dacă autoritățile publice centrale soluționează problemele sistemice ale autorităților publice locale.