Activități

Servicii publice eficiente la nivel local

Proiectul are scopul de a oferi cetăţenilor şi părţilor interesate de la nivel local, naţional şi internaţional instrumente eficiente pentru verificar...