APELUL COALIȚIEI CIVICE PENTRU ALEGERI LIBERE ȘI CORECTE ÎN CONTEXTUL ORGANIZĂRII ALEGERILOR LOCALE GENERALE DIN 5 NOIEMBRIE 2023

14 septembrie 2023

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), care acționează solidar pentru a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova prin promovarea alegerilor libere și corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și ale instituțiilor specializate afiliate acestuia, adresează acest apel instituțiilor, partidelor politice și persoanelor ce urmează să participe la procesul electoral privind alegerea în structurile eligibile ale administrației publice locale, precum și cetățenilor interesați de desfășurarea unui proces electoral liber și corect.

Scrutinul electoral din 5 noiembrie 2023 se va desfășura în conformitate cu prevederile noului Cod electoral și ale legislației conexe adaptate. Procesul de elaborare a noii legislații electorale și a celei conexe a fost unul absolut transparent și deschis pentru coparticiparea tuturor celor interesați, fiind desfășurat sub egida Comisiei Electorale Centrale (CEC) – instituția centrală de profil a statului, specializată și împuternicită să administreze procesul electoral.

Organizațiile CALC reiterează că majoritatea inovațiilor din noul Cod electoral reprezintă asimilarea experienței de organizare a alegerilor din ultimele trei decenii, precum și a recomandărilor misiunilor internaționale și naționale de monitorizare a alegerilor desfășurate în ultimii 10 ani, luându-se în considerație adresele Curții Constituționale și opiniile Comisiei de la Veneția. De asemenea, remarcăm efortul transparent și participativ depus de CEC pentru revizuirea cadrului normativ, cuprins în peste 40 de regulamente și zeci de instrucțiuni, care urmează să-i ghideze pe potențialii concurenți electorali, organele electorale și alte instituții relevante în aplicarea normelor electorale.

Odată cu începerea perioadei electorale, CALC a constatat un șir de abateri de la prevederile noului Cod electoral și/sau a cadrului normativ ajustat, precum și unele manifestări îngrijorătoare de abuz exprimate prin:

 • desemnarea (anunțarea) candidaților înainte de termenul legal;
 • activități de promovare a potențialilor candidați înainte de startul oficial al campaniei;
 • utilizarea resurselor financiare de proveniență îndoielnică pentru promovarea unor potențiali concurenți electorali / candidați care ar avea legătură cu formațiunea declarată neconstituțională;
 • utilizarea ilicită a resurselor administrative prin efectuarea cheltuielilor din bugetul public în scopul promovării imaginii potențialilor concurenți electorali;
 • dezinformarea opiniei publice de către unele instituții media privind eforturile autorităților de neadmitere a utilizării resurselor administrative;
 • comunicarea improprie de către Guvernul Republicii Moldova (în locul Comisiei Electorale Centrale) a unor măsuri pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare bunei desfășurări a scrutinului local din 5 noiembrie 2023.

În contextul celor menționate, Coaliția îndeamnă organele electorale, partidele politice, potențialii concurenți electorali și alți actori relevanți:

 • să respecte prevederile Codului electoral și ale legislației conexe în procesul de organizare a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023;
 • să se informeze în privința prevederilor noi ale legislației electorale și celei conexe din surse competente și credibile;
 • să contribuie la organizarea unui scrutin liber, egal și incluziv pentru toți cetățenii Republicii Moldova;
 • să nu folosească în materialele campaniei electorale apeluri și imagini sexiste, instigatoare la ură și discriminare;
 • să nu admită utilizarea discursului de ură și instigare la discriminare împotriva diferitelor grupuri sociale;
 • să evite utilizarea resurselor administrative în procesul de promovare a candidaților / concurenților electorali;
 • formațiunile politice să asigure sistemul de cotă dublă (cota de reprezentare de 40% și prevederi de plasament) pe lista candidaților/candidatelor la funcțiile elective;
 • instituțiile mass-media să asigure respectarea principiilor de echitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor pentru toți concurenții electorali, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • să utilizeze un limbaj respectuos în raport cu contracandidații și oponenții lor politici.

 

În aceste circumstanțe, facem apel către instituțiile statului, organele electorale și concurenții electorali să depună eforturi pentru ca perioada electorală/campania electorală să aibă loc într-o manieră corectă, fără încălcări, astfel încât alegerea cetățeanului să fie reflectată corect în noile administrații locale.