Aspecte privind dezinformarea în UTA Găgăuzia

27 iunie 2023
Aspecte privind dezinformarea în UTA Găgăuzia

Raportul prezintă o radiografie a efectelor dezinformării care afectează Republica Moldova, în mod particular UTA Găgăuzia, și analizează percepțiile locuitorilor din autonomie față de procesele social-politice și economice din țară și din regiune prin prisma rezultatelor unui sondaj efectuat de un grup de inițiativă abilitat în identificarea și combaterea dezinformării.

În ultimii câțiva ani de zile, combaterea dezinformării a devenit un obiectiv important pentru societatea din Republica Moldova. Combaterea dezinformării a devenit un deziderat, mai ales din perspectiva necesității atingerii scopului strategic al țării – integrarea europeană. Pentru aceasta e nevoie de un anumit grad de coeziune socială, care pare a fi imposibil de atins fără asigurarea unei informări corecte pentru diverse segmente ale societății.

Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG) are un specific pronunțat în cadrul Republicii Moldova, de aceea, evenimentele și fenomenele din această regiune merită o examinare aparte, menită să contribuie, deopotrivă, atât la păstrarea diversității social-politice a regiunilor, cât și la consolidarea coeziunii la nivel național. La fel ca și populația întregii țări, cea din UTAG este supusă pericolului dezinformării.

În astfel de circumstanțe, Asociația ADEPT a decis să se implice, de o manieră oarecum diferită, în investigarea fenomenului dezinformării într-un areal distinct, precum este UTA Găgăuzia. Scopul urmărit a fost identificarea cauzelor, surselor și modalităților de propagare a dezinformării în Găgăuzia, precum și a măsurile ce pot fi întreprinse în vederea reducerii sau anihilării efectelor dezinformării.

Acest raport a fost realizat de Asociația ADEPT în cadrul proiectului „Informarea locuitorilor din Găgăuzia prin combaterea dezinformării”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin intermediul Internews în Moldova. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Asociației ADEPT și nu poate fi considerat, în nicio circumstanță, ca reflectând poziţia Uniunii Europene.