Raportul nr. 1 privind monitorizarea avansării reformei de descentralizare

28 aprilie 2022
Raportul nr. 1 privind monitorizarea avansării reformei de descentralizare

Acest raport reprezintă o perspectivă diferită asupra contextului economic, politic și social în care se realizează reforma de descentralizare administrativă.

Avansarea reformei este monitorizată prin intermediul indicatorilor santinelă (IS) – un instrument de analiză al proceselor complexe care sunt dificil de studiat în întregime și necesită o abordare indirectă.

Exercițiul realizat de Asociația „ADEPT” reprezintă o continuare a efortului de monitorizare a avansării reformei de descentralizare în Republica Moldova inițiat în cadrul Programului ”Comunitatea Mea”. Acest proces analitic continuu este orientat spre îmbunătățirea evidențelor despre reforma de descentralizare și conturarea identificării perspectivelor noi de monitorizare, ceea ce va evidenția, ulterior, domeniile prioritare care vor necesita o atenție sporită, pentru a interveni corect în susținerea efortului de descentralizare.

Prezentul raport răspunde la trei întrebări santinelă și face referință la datele publice pentru anul 2021, fiind colectate preponderent datele referitoare la indicatorii santinelă financiari. Pentru ceilalți indicatori sunt utilizate datele și informațiile disponibile din ultimii ani, care vor fi actualizate în următoarele rapoarte trimestriale. Pe parcursul anului vor fi realizate încă trei rapoarte de monitorizare similare care vor conține informațiile colectate din progresele trimestriale.

În baza indicatorilor santinelă documentul oferă o imagine generală comparativă în dinamică despre recentele evidențe privind descentralizarea în Republica Moldova. Studiul conține date oficiale și concluzii echidistante despre avansarea reformei de descentralizare administrativă și poate servi drept sursă de informare și de consultare pentru factorii de decizie din Republica Moldova.