Selectarea inspectorilor de integritate

20 aprilie 2020

Centrul de Resurse Juridice și Asociatia ADEPT au monitorizat procesul de selecție a inspectorilor de integritate. În perioada 12 aprilie 2018 - 31 decembrie 2019, Autoritatea Națională de Integritate a desfășurat 6 concursuri pentru 43 de funcții vacante. Concursurile s-au desfășurat în patru etape: analiza admisibilității dosarelor, proba scrisă, interviul și testul comportamentului simulat (poligraf).

Din peste 135 de dosare depuse, 89 de candidați au fost admiși la proba scrisă. Din aceștia, 35 de candidați au promovat proba scrisă (cu punctajul mediu 7.25 - interviul (cu punctajul mediu de 8.2), iar 8 nu au trecut testul la poligraf. În final au fost selectați 17 inspectori de integritate.

19 candidați care nu au promovat concursul au participat la concursurile ulterioare, 4 dintre ei fiind numiți în funcția de inspector de integritate. Un candidat (concursul nr. 5), deși nu fusese acceptat pentru interviu, în final a fost selectat în calitate de inspector de integritate în cadrul aceluiași concurs.

Durata medie a concursurilor a fost de 4 luni (116 zile), cel mai scurt fiind de 60 de zile, iar cel mai lung de 183 de zile.