ADEPT a organizat prima ediție a Școlii Aleșilor Locali

Ediția 2024 a Școlii Aleșilor Locali a adunat peste 30 de aleși locali din 24 de regiuni ale țării, participanți la un training intensiv de două zile cu genericul "Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Locale: legislație, competențe, transparență". În cadrul acestuia au fost abordate teme esențiale pentru buna funcționare a administrației locale.

Evoluția organizării administrativ-teritoriale în Republica Moldova

Asociația pentru Democrație Participativa ADEPT a elaborat o notă analitică despre "Evoluția organiz...

ADEPT a organizat prima ediție a Școlii Aleșilor Locali

Ediția 2024 a Școlii Aleșilor Locali a adunat peste 30 de aleși locali din 24 de regiuni ale țării,...

Workshop cu genericul: "Transparența decizională și accesul la informații de interes public în contextul tendințelor pentru o guvernare deschisă la nivel local"

Astăzi, 8 decembrie, Asociatia ADEPT organizează în mun. Bălți un workshop cu genericul: "Transparen...

Activități

Vezi mai mult
Fenomenul dezinformării în Găgăuzia: surse de informare și dezinformare

Nota analitică prezintă constatări privind sursele de informare și dezinformare din ATU Găgăuzia pri...

Dezinformarea și efectele acesteia

Această notă analitică este elaborată de Asociația ADEPT cu suportul financiar al Uniunii Europene....

Instruirea grupului de inițiativă din UTA Găgăuzia privind combaterea dezinformării

Asociația ADEPT a organizat o instruire la Comrat prin care a fost abilitat un grup de inițiativă cu...

ADEPT demarează două proiecte cu scopul de a sprijini avansarea reformei în administrația publică și de a îmbunătăți competențele aleșilor locali.

Între 1 decembrie 2023 și 31 decembrie 2025, ADEPT va realiza două proiecte de o importanță deosebit...

Opinii și publicații

Vezi mai mult

Aspecte privind dezinformarea în UTA Găgăuzia

Raportul prezintă o radiografie a efectelor dezinformării care afectează Republica Moldova, în mod particular UTA Găgăuzia, și analizează percepțiile locuitorilor din autonomie față de procesele social-politice și economice din țară și din regiune prin prisma rezultatelor unui sondaj efectuat de un grup de inițiativă abilitat în identificarea și combaterea dezinformării.

Transparența si eficiența activității Adunării Popularea Găgăuziei prin prisma monitorizării civice

Raportul de față reprezintă o expunere sintetică a eforturilor de monitorizare a activității Adunării Populare a Găgăuziei (APG) prin prisma transparenței procesului decizional și estimarea eficienței procedurilor legislative.

Raportul nr. 2 privind monitorizarea avansării reformei de descentralizare

Raportul face referință în principal la primul semestru al anului 2022, datele colectate fiind analizate prin comparație cu aceeași perioadă din anii precedenți. De asemenea, pentru o serie de IS sunt prezentate ultimele date anuale disponibile pentru anul 2021.

Cine este ADEPT?

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic, înregistrată în ianuarie 2000. ADEPT oferă suport și expertiză pe procesele electorale, politice și social-economice.