Despre ADEPT

Istoric organizație

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic, înregistrată în ianuarie 2000. ADEPT oferă suport și expertiză pe procesele electorale, politice și social-economice. În cele două decenii de activitate, organizația a trecut prin câteva faze de dezvoltare. În particular, continuând mandatul Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale (IFES), ADEPT a devenit „memoria instituțională” în ceea ce privește partidele politice și procesul electoral din Republica Moldova. Între timp, organizația s-a extins pe dimensiuni noi - calitatea guvernării și societatea civilă, iar odată cu aceasta, consolidarea capacităților echipei și reorganizarea structurilor și procedurilor interne au devenit iminente. Astfel, viziunea, misiunea, domeniile strategice și valorile ADEPT sunt adaptate pentru a reflecta rigorile actuale și presiunile din exterior.

Misiunea

ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.

Organele de conducere

La 24 mai 2020 a avut loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Asociației pentru Democraţie Participativă ADEPT, la care au fost audiate și aprobate rapoartele de activitate și cel financiar. În cadrul ședinței a fost aleasă o nouă componență a Consiliul Coordonator, Biroului executiv și Cenzorului. Cu o unanimitate de voturi în funcţia de Director executiv al Asociaţiei ADEPT a fost ales Igor Boţan. Totodată, în cadrul şedinţei au fost aprobate unele modificări la statutul Asociației, discutate diverse subiecte privind activitatea ADEPT şi formulate noi priorități pentru perioada următoare.

Consiliul Coordonator
 • Victor PANȚÎRU
 • Ludmila BARBĂ
 • Mihaela GHERASIM
 • Alexandru CANȚÎR
 • Andrei POPOV
Cenzor
 • Valeria ȘTERBEȚ
Membri
 • Ludmila BARBĂ
 • Igor BOȚAN
 • Alexandru CANȚÎR
 • Tamara CHITOROAGĂ
 • Mihaela GHERASIM
 • Polina PANAINTE
 • Victor PANȚÎRU
Membri
 • Juliana PILON
 • Andrei POPOV
 • Elena PROHNIȚCHI
 • Grigore STEGĂRESCU
 • Valeria ȘTERBEȚ
 • Dorin TUDORAN
 • Inna VRÎNCEANU

Donatori si parteneri

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova
Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova
Fundația Est-Europeană
Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung
Fundația Soros-Moldova
Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
Misiunea OSCE în Moldova
USAID Moldova