Evoluția organizării administrativ-teritoriale în Republica Moldova

05 aprilie 2024 Author: Igor BOȚAN
Evoluția organizării administrativ-teritoriale în Republica Moldova

Asociația pentru Democrație Participativa ADEPT a elaborat o notă analitică despre "Evoluția organizării administrative în Republica Moldova". Autorul acesteia Igor Boțan, ne propune o incursiune în istorie începând cu perioada lui Dimitrie Cantemir până în zilele noastre.

Această lucrare ne dezvăluie traseul evolutiv al teritoriilor din Republica Moldova. Evidențiază schimbările teritorial-administrative și transformările de la "oblasti" cu statut de autonomie la gubernie cu 8 uiez-uri în cadrul Rusiei țariste, și reorganizarea în județe și ținuturi după actul unirii din 1918 în cadrul României Regale.

Nu rămâne în umbră nici evoluția administrativ-teritorială a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu istoria ei de circa 45 de ani, evidențiind o serie de reforme administrative cu un număr fluctuant de raioane, care a variat de la 60 până la 18, ajungând la 40 în momentul destrămării Uniunii Sovietice.

Este ușor de presupus că perioada istoriei contemporane a Republicii Moldova ocupă partea leului în această lucrare, aici găsim informația despre cum a fost proclamata Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Transnistreană, formarea Unității Teritorial Autonome Găgăuzia, reformarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și trecerea la județe în 98, formarea județului Taraclia pe criterii etnice și cum în mai puțin de un an Partidul Comuniștilor a reușit să efectueze o contrareformă și readuce înapoi raioanele.

În același timp, sunt evidențiate toate eforturile de reformare a administrației publice locale întreprinse de guvernele din 2009 până în prezent. Sumar vorbind, această lucrare oferă o retrospectivă istorică al subiectului organizării administrative, subliniind încă o dată importanța cunoașterii trecutului în luarea deciziilor prezente.

Nota analitică este realizată în cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților autorităților publice la nivel local și susținerii dialogului în procesul de reformă a administrației publice”. Proiectul este implementat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Conținutul notei analitice și materialelor de vizibilitate aparțin Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale finanțatorului.