Discuție publică: „Descentralizarea prin prisma resurselor umane”

14 septembrie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Discuție publică: „Descentralizarea prin prisma resurselor umane”

Descentralizarea devine un subiect tot mai discutat în rândul autorităților publice centrale și locale, precum și în cadrul societății civile. Aspectul resurselor umane în procesul de descentralizare, riscurile asociate, avantajele și dezavantajele reformei - acestea sunt câteva dintre subiectele ce au fost abordate la cea de-a doua discuție publică cu tema „Descentralizarea prin prisma resurselor umane”, organizată de Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” cu suportul Programului Comunitatea Mea, finanțat de USAID.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat al doilea raport de monitorizare a avansării reformei de descentralizare prin prisma indicatorilor santinelă și a fost facilitată o discuție de tip panel în care s-au întrunit reprezentanții autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și partenerii de dezvoltare.

În cadrul discuției despre avansarea reformei de descentralizare s-a pus accent pe câteva întrebări esențiale, precum:

  • Care este rolul resurselor umane în procesul de descentralizare și care sunt riscurile conexe factorului uman?
  • În ce mod reforma de descentralizare va contribui la soluționarea problemelor sistemice ale APL, de către APC, pe următoarele segmente: asigurarea integrității aleșilor locali, angajamentul pentru asigurarea transparenței la nivel local, implicarea factorului politic în alegerile noi pe parcursul unui ciclu electoral local, creșterea capacităților resurselor umane care activează în administrația publică?
  • Dacă reforma administrativ-teritorială este o opțiune prin care descentralizarea ar avansa, și care sunt factorii cheie pentru realizarea acesteia?

Potrivit studiului, procesul descentralizării puterii la nivel local depinde de un șir de factori: cadrul legal propice, voința politică, susținerea din partea societății, disponibilitatea resurselor financiare, existența unui număr suficient de funcționari publici integri și motivați să ofere servicii publice de calitate, care au dispus de o instruire adecvată.

Igor Boțan, Director executiv, ADEPT: „În primul trimestru al anului 2022 au existat lucruri care au schimbat dramatic contextul în care se dezvoltă societatea per ansamblu și procesul de descentralizare. […] În pofida crizelor produse, ele au generat și o nouă oportunitate pentru Republica Moldova - aceasta oportunitate trebuie valorificată de societate, de guvernarea centrală, de administrațiile publice locale. Ne referim la faptul că Republica Moldova, în luna iunie, a primit statutul de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Prin acest instrumentar, țara noastră va putea avea oportunitatea ca lucrurile din administrația publică locală să evolueze mult mai rapid și mai pronunțat”.

Larisa Voloh, Deputata Parlamentului Republicii Moldova, Președinta Comisiei Administrație Publică: „Avem un deficit de specialiști în reglementarea registrului, cadastrului funciar, un deficit de contabili, un deficit de persoane responsabile de organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, deficit de persoane pe domenii de urbanism, și aici statul ar trebui să intervină în reglementarea cadrului normativ, pregătirea acestor cadre, pentru ca unitățile administrative sau autoritățile locale să poată asigura acel necesar de specialiști pe care-l au. Problema este că, astăzi, nu avem acești specialiști. [...] Referitor la buget, putem interveni în cadrul legal ca să majorăm remunerările salariale pentru funcționarii care sunt astăzi în sistem”.

Svetlana Țurcanu, Secretara Generală adjunctă a Guvernului: „Resursa umană într-adevăr e o problemă amplă, foarte sensibilă și dificilă, prin prisma banilor publici. Problema dată vizează nu doar APL de nivelul I și II - ea este generală pe țară, mai ales prin prisma exercițiului de aderare la UE. Trebuie să avem personal cu memorie instituțională, care să cunoască politicile europene și limba engleză”.

Studiul analizat în cadrul discuției conține date oficiale și concluzii echidistante despre avansarea reformei de descentralizare administrativă și poate servi factorilor de decizie din Republica Moldova drept sursă de informare și de consultare.

Pe final, experții și participanții la discuție au punctat importanța noului raport de monitorizare a avansării reformei de descentralizare, au venit cu un șir de recomandări și au accentuat necesitatea implicării tuturor actorilor într-un dialog constructiv de identificare a soluțiilor.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Implicarea societății civile în procesul de monitorizarea reformei de descentralizare în Republica Moldova”, implementat de ADEPT în parteneriat cu Programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX.