ADEPT angajează Asistent/ă de proiecte

28 mai 2024

Poziția: Asistent/ă de proiecte

Perioada contractului: Începând cu luna Aprilie 2024. Perioada de probă de 3 luni, urmată de contract pe termen nedeterminat. 

Termen limită pentru depunerea dosarului: 15 martie 2024, ora 18.00, ora Chișinăului. 

Despre organizație:

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic, înregistrată în ianuarie 2000. Activează ca un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.

Proiectele curente ale ADEPT țin de oferirea de suport și expertiză pe procesele electorale, politice și social-economice. Printre acestea, în anul 2024-2025 organizația este angajată în a oferi suport pentru reforma administrației publice, profesionalizarea aleșilor locali, susținerea educației civice pentru tineri și contribuție la desfășurarea proceselor electorale libere și corecte. În acest sens, ADEPT implementează proiecte susținute financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Fundația Est Europeană, National Endowement for Democracy și alții.

Atribuții și responsabilități:

Asistentul/ asistenta de proiect este responsabil/ă de asigurarea suportului logistic și administrativ organizației pentru implementarea cu succes și la timp a proiectelor și activităților ADEPT. Acesta/aceasta va lucru în strânsă colaborare cu directorul financiar și coordonatorii de proiecte, și va avea următoarele responsabilități specifice: 

 • Oferă suport administrativ și logistic în livrarea cu succes a proiectelor, incluzând organizarea/coordonarea evenimentelor de proiect, coordonarea vizitelor pe teren, etc.;  
 • Asistă în colectarea, compilarea și sumarizarea datelor și informațiilor necesare pentru implementarea proiectelor, raportări și planificări; 
 • Dezvoltă și prezintă analize simple și interpretări de date primare pe subiecte specifice proiectelor în derulare; 
 • Oferă suport în asigurarea comunicării și vizibilității organizației, inclusiv în diseminarea produselor de comunicare către parteneri, beneficiari și public; 
 • Oferă suport în activitățile legate de achiziții de valoare mică, colectare de oferte financiare și evaluare de oferte tehnice;
 • Elaborează specificații tehnice pentru achiziții de servicii;
 • Alte sarcini în suportul activității organizației, după necesitate. 

Cerințe minime de eligibilitate:

 • Studii superioare finalizate în domenii relevante activității ADEPT (de ex: științe politice și administrative, sociologie, economie, drept, business, etc.); 
 • Experiență anterioară de cel puțin 1 an în poziții similare va constitui un avantaj;
 • Fluență în limbile Română și Engleză. 
 • Cunoștințe temeinice de operare Word, Excel, PowerPoint, Canva.

Cerințe și competențe suplimentare: 

 • Experiență în elaborarea de procese verbale, notițe, evaluări tehnice; 
 • Capacități de colectare și analiză a informației și datelor; 
 • Capacități de estimare a costurilor și bugetare a cheltuielilor pentru implementarea de proiecte; 
 • Capacitate de comunicare cu echipa și partenerii organizației;
 • Abilități organizatorice excelente și atenție la detalii 
 • Abilitatea de a oferi soluții relevante și de a oferi rezultate în timp util și de calitate;
 • Spirit de inițiativă; 
 • Abilitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
 • Capacitatea de a lucra independent și în echipă.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat și o scurtă scrisoare de motivație care să descrie cum acesta/aceasta îndeplinește criteriile de selecție, la adresa de e-mail info@adept.md  cu titlul "Asistent/a de proiect ADEPT".

Termen limită: 15 martie 2024, ora 18.00, ora Chișinăului. 

Procedura de selecție:

Persoanele care îndeplinesc cerințele minime de eligibilitate vor fi invitate la un interviu offline la ADEPT. Cei calificați după interviu vor participa la un test scris.