Transparența si eficiența activității Adunării Popularea Găgăuziei prin prisma monitorizării civice

05 decembrie 2022 Author: ADEPT
Transparența si eficiența activității Adunării Popularea Găgăuziei prin prisma monitorizării civice

Raportul de față reprezintă o expunere sintetică a eforturilor de monitorizare a activității Adunării Populare a Găgăuziei (APG) prin prisma transparenței procesului decizional și estimarea eficienței procedurilor legislative.

Acest exercițiu reprezintă o continuare firească a eforturilor an- terioare ale Asociației ”ADEPT” (Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”), întreprinse de-a lungul mai multor ani de reflectare a pro- cesului electoral din Găgăuzia. În acest sens, au fost monitorizate și prezentate toate cele șapte scrutine electorale de alegere a Adunării Populare a Găgăuziei, precum și alegerile Guvernatorului (Bașcanului), fiind actualizate informațiile despre întregul proces electoral cu suportul Misiunii OSCE în Republica Moldova (OSCE - Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa).